Ursprunget till Islam. Del 3

Hagar kom sedemera att visas bort från sin husbonde och från Sara. Anledningen till det var att Sara och Hagar inte kom så bra överens. Abraham fick i uppdrag från Gud att hörsamma sin hustrus önskan och visa bort Hagar och den oäkta sonen Ismael. Men Ismael hade fortfarande sin välsignelse, löftet om att bli ett stort och talrikt folk. Så är det idag. Islam är en av världens mest utredda religioner. Dock ligger muslimerna i strid även inom islam och de olika grenarna av islam fightas inbördes.

Orsaken till problemen var Muhammed, islams profet som verkade under 500-talet efter kristus. Enligt muslimerna är han den siste profeten efter Jesus. Ser man krasst på vad som egentligen hände när Muhammed kom in i bilden så var det följande:

Muhammed föddes i Mekka år 570. Han ansågs vara en djupt andlig och vis ung man och han ärades som en sådan, som en andlig, religiös och politisk ledare. Så hände det som så ofta händer: Muhammed fick smak på makt. Han insåg maktens alla fördelar och började stegvis att utnyttja denna. Till exempel insåg han att han kunde få riklig tillgång till sex eftersom hans undersåtar gärna försåg honom med kvinnor. Därmed väcktes hans lustar till liv. Strax insåg han också att undersåtarna inte nekade honom något när det gällde hans personliga lystnad vilket resulterade i att han även väckte liv i sin pedofilläggning och började ligga med undersåtarnas barn. På den vägen fortsatte det sedan.

Till exempel får man enligt vissa grenar i islam ha sex med djur under förutsättning att man avlivar djuret efteråt. Man får även ha sex med sin döda hustru även om frågan har stötts och blötts. Grenar av islam har således blivit ett utmärkt alibi för att heliggöra olika typer av företeelser som andra religioner kategoriserar som syndfulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *