Ursprunget till islam. Del 1

För att ge klarhet till de tre religionerna: judendom, kristendom och islam ska vi gå till grunden med dem utifrån ett historiskt perspektiv. För cirka 4-5000 år sedan levde en man som hette Abram. Han var troende på Gud och väldigt ensam i sin tro. Det var han, denne gamle man, 90 år gammal och hans fru Sarai som trodde på Gud. Hur stor Sarais tro var förtäljer inte historien men Abrams tro var djup. Han och hans hustru älskade varandra djupt men delade en gemensam sorg över att de aldrig hade fått några barn.

En kväll talade Gud till Abram och sa; “Se på stjärnorna och räkna dem” den som tittat på stjärnorna en stjärnklar natt vet att stjärnorna inte går att räkna och att ju mer man tittar desto fler stjärnor ser man. Likaså var det för Abram. Han såg och han räknade men så avbröt Gud honom och sa: “Så många barn ska du få, så många ska utgå från din länd.” Vid det här tillfället fick Abram ett nytt namn, Abraham, som betyder “Fader till många, stamfader”. Sarai fick också ett nytt namn som var Sara, vilket betyder “Prinsessa, Furstinna” men det syftar också på att hon skulle bli “Moder till många”.

Abram gick hem till sin fru Sarai och berättade om sin uppenbarelse. Sarai var dock till åren kommen, över 90, och hade inte haft de fysiska förutsättningarna för att skaffa barn på cirka 40-50 år så hon såg ingen annan råd än att skicka in sin tjänstekvinna Hagar till Abram. Och de låg med varandra och Hagar blev gravid. Hon födde sonen Ismael. Från Ismael kommer den islamska grenen av den Abrahamitiska tron. Ursprunget till islam kommer således från den oäkta kvinnans son och islam har sitt ursprung från en ingivelse från Gud hanterat på ett rationellt och mänskligt sätt. Vad Sara gjorde var att bortse från den Gudomliga lösningen på sin barnlöshet och istället lösa “problemet” på ett mänskligt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *