Islam och religionens symbolik

Efter att ha studerat lite av islams bakgrund måste man ta sig en titt på islam idag. Islam använder “Fredens religion” som pitch när de marknadsför islam bland världens folk. Det känns en aning motsägelsefullt eftersom det är just islam som står bakom majoriteten av de terrordåd som dagligen äger rum världen runt. Hur har det kunnat bli så här? Vi tittade tidigare på en av förklaringarna, nämligen den att en av islams profeter; Muhammed som verkade i arabvärlden i slutet av 500-talet, drabbades av maktmissbruk.

Problemet med religion i stort är att få läser vad som egentligen står i de religiösa dokumenten. Man kan säga att man skriver under utan att ha läst kontraktet. Det gäller alla religioner. Även inom traditionellt kristen tro är det cirka 1% av de som kallar sig kristna som faktiskt läst hela Bibeln och troligtvis ser det likadant ut inom Islam. Det finns exempel på muslimer som lämnat religionen islam efter att ha läst koranen. Det är med de religiösa skrifterna och religion som med politik att man ofta “ärver” sin “tro”.

För några år sedan deltog en muslimsk kvinna i tävlingsprogrammet “Svensk Mästerkock”. Hon bar Hijab så som hennes religion kräver, men hon svor värre än en borstbindare. Då kan man ifrågasätta hur viktig religionen egentligen är. Att ikläda sig de religiösa symbolerna säger ingenting om den som bär symbolerna hamnar i himmelen eller helvetet efter döden. Det är bara ett tygstycke. De osande svordomarna antyder dock att Gud är frånvarande i den individens liv och medvetande ÄVEN om vederbörande flaggar med den religiösa symboliken.

Så här är det säkerligen inom all religion. Man blir religiös av bara farten, “det är liksom inte så noga för helvete. Chill.” Det är egentligen bara för omgivningen som de religiösa symbolerna blir betungande. Med symbolerna följer privilegierna, därför behåller man dem även om de saknar förankring i en gudstro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *