Haram, blackjack och betting

Alla former av spel så som poker, blackjack, betting och odds är haram enligt islam. Man kan fråga sig vad man får göra inom islam, vad som är ok. Att hugga huvudet av otrogna och köpa sexslavar verkar vara ok, samt att spränga sig i luften eller att spränga någon annan i luften. Men inte odds och betting vilket kan resultera i att man hamnar i helvetet. Känns aningens obalanserat. Ett besök på ett live casino resulterar i en enkelbiljett till det brinnande helvetet men att skära huvudet av någon resulterar i sexorgier med 72 oskulder i paradiset!?

Kanske det i själva verket är så att Gud inte vill att man ska vara så rigid när det gäller vad som är rätt och fel, synd och haram? Synden kanske är individuell. Muhammed tyckte att det var ok att ligga med små flickor och gifta sig med en nioåring, men svenskt rättsväsende bedömer samma handling som pedofili, en kriminell handling. Vissa frågor är för svåra för en vanlig människa att dryfta men vettigt vore att bedöma att relationen till Gud är djupt personlig och att så länge man inte skadar någon annan är bedömning av rätt och fel upp till var och en. I sådana fall är det helt ok att spela poker, odds och betting. Helt ok att besöka casino såväl on- som offline.

Det är ingen som tror att religionen och Gud vill ägna sig åt terror och ingen vettig människa tror heller att det väntar 72 oskulder i paradiset på den religiöse martyren. Att tro något sådant är befängt. Som att ha gått på ett aprilskämt, som att ha varit utsatt för ett practical joke men inte varit smart nog att inse det. En martyr är inte någon som spränger sig i luften för Allahs skull. Martyren är den som blir mördad på grund av sin tro. Gör inget misstag. Lögnare och mördare och människor som tror på practical jokes och osmakliga skämt – de kommer till helvetet, utan tvekan. Det gör alla som är för lata för att använda hjärnan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *